Posted in ویدئوها on 21 فوریه, 2021.

 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین برای سال مالی منتهی به 98/12/29، روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1398 در محل شرکت برگزار شد.