این اوراق ابزاری مناسب جهت تأمین منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه، تأمین سرمایه در گردش، خرید دارایی جدید و... بر اساس عقد اجاره می‌باشد. جهت استفاده از این ابزار وجود یک دارایی به عنوان دارایی مبنای انتشار ضروری است. مبلغ تأمین مالی به اندازه ارزش روز دارایی مبنای انتشار می‌باشد.

 1. بانی در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلي فعاليت آن در ايران باشد.
 2. اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت‌هاي مالي دو سال مالي اخير بانی مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.
 3. مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات بانی در دو سال مالي اخير مثبت باشد.
 4. نسبت مجموع بدهي‌ها به دارايي‌هاي بانی حداكثر 90 درصد باشد.

 1. این دارایی می‌تواند زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، یا وسایل حمل‌ونقل و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/فرابورس باشد.
 2. مالکیت دارایی به صورت غیرمشاع باشد.
 3. امکان واگذاری دارایی به غیر وجود داشته باشد.
 4. تصرف و اعمال حقوق مالکیت در دارایی برای نهاد واسط بدون محدودیت باشد.
 5. دارایی در رهن نباشد.
 6. باقی‌مانده عمر اقتصادی دارایی از سررسید اوراق بیشتر باشد.

 • طول دوره تأمین مالی از طریق اوراق اجاره چند سال است؟

این ابزار از روش‌های بلندمدت تأمین مالی بوده و شرکت می‌تواند این اوراق را حداکثر تا 4 سال منتشر نماید (به‌عبارت ‌دیگر اصل مبلغ تأمین مالی می‌تواند پس از 4 سال پرداخت شود).


 • فرآیند انتشار این اوراق چقدر زمان می‌برد؟

مدت‌زمان فرآیند تأمین مالی از این روش 3 الی 4 ماه می‌باشد.


 • شرایط سهام به عنوان دارایی مبنای انتشار به چه صورت است؟

الف) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران

ب) ارزش سهام مبنای انتشار بر اساس حداقل قیمت پایانی سهام در سه ماهة اخیر تعیین می‌گردد.

ج) سهام مذکور نباید در سه ماهه منتهی به ارائه درخواست بیش از ده روز متوقف باشد.

د) شخصیت حقوقی فروشنده و بانی باید یکسان باشد.


 • انتشار این اوراق چه هزینه‌هایی برای متقاضی تأمین مالی به همراه دارد؟

هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق می‌باشد که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین و معمولاً به صورت سه‌ماه یک‌بار پرداخت می‌شود به انضمام کارمزد هزینه‌های ارکان (شامل متعهدپذیره‌نویس، بازارگردان و ضامن) که با توافق طرفین و شرایط بازار تعیین می‌گردد.


 • آیا وجود رکن ضامن در انتشار اوراق اجاره الزامی می‌باشد؟

دو حالت برای ضامن می‌توان متصور شد:

 • درصورتی که مجموع جریان نقد عملیاتی دو سال اخیر بانی مثبت نباشد و یا نسبت بدهی به دارایی بانی پایین تر از 90 درصد نباشد وجود ضامن بانکی الزامی است
 • در غیر این صورت:
 • الف) در صورتیکه اوراق، دارای رتبه اعتباری مورد تأیید سازمان بورس باشد، وجود ضامن الزامی نخواهد بود.
 • ب) همچنین بانی می­تواند با تأیید سازمان با رعايت دستورالعمل توثيق اوراق بهادار نزد شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويۀ وجوه، نسبت به توثيق اوراق بهادار به نفع نهاد واسط براي تضمين تعهدات باني به جاي معرفي ضامن اقدام نمايد.


 • انتشار این اوراق چه هزینه‌هایی برای متقاضی تأمین مالی به همراه دارد؟

هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق (اجاره‌بها) می‌باشد که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین و معمولاً به صورت سه‌ماه یک‌بار پرداخت می‌شود به انضمام کارمزد هزینه‌های ارکان (شامل متعهدپذیره‌نویس، بازارگردان و ضامن) که با توافق طرفین و شرایط بازار تعیین می‌گردد.


 • در صورتیکه اوراق در بازار منتشر شود و با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه نشود مبلغ مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟

رکن متعهدپذیره‌نویس اوراق یکی از ارکان الزامی انتشار اوراق است که متعهد می‌شود در صورت عدم خریداری اوراق توسط سرمایه‌گذاران تمامی اوراق خریداری نشده را خریداری نماید . معمولاً این رکن توسط شرکت‌های تأمین سرمایه بر عهده گرفته می‌شود.


 • در طول عمر اوراق در صورتیکه سرمایه‌گذارانی که در دوره پذیره‌نویسی اوراق را خریداری نموده‌اند بخواهند قبل از سررسید اوراق خود را بفروشند آیا بانی موظف به خریداری اوراق می‌باشد؟

یکی دیگر از ارکان انتشار اوراق که در فرآیند انتشار اوراق الزامی است رکن بازارگردان اوراق است که نقدشوندگی اوراق را تا سررسید بر عهده می‌گیرد. این رکن معمولاً توسط شرکت‌های تأمین سرمایه بر عهده گرفته می‌شود.


 • آیا هزینه‌های انتشار اوراق اجاره جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی برای شرکت محسوب می‌شود؟

هزینه‌های انتشار اوراق اجاره جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی برای شرکت می‌باشند و هزینة بهرة آن برای بانی سپر مالیاتی ایجاد می‌کند.


 • نحوه ارائه درخواست متقاضی تأمین مالی برای انتشار اوراق اجاره به چه صورت است؟

شرکت می‌تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ مورد نیاز و ارسال صورت‌های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیه انتشار اوراق اجاره و بعد از انعقاد قرارداد مشاوره عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره‌ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره‌ای برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهدپذیره‌نویسی، بازارگردانی و عامل فروش را نیز از طریق خود و شرکت‌های زیر‌مجموعه بر عهده خواهد گرفت.