Menu

EasyDNNNews

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مناسب‌ترین روش حضور مردم در بورس ﺳﻪشنبه, 14 آبان,13980

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مناسب‌ترین روش حضور مردم در بورس

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفتگو با بورس امروز بیان کرد

ابر سیاه دوشنبه, 13 آبان,13980

ابر سیاه

گفتگوی با هفته نامه تجارت فردا پیرامون اتفاقات این روزهای بازار سرمایه

بازار سهام؛ منازعه تردیدها و امیدها چهارشنبه, 24 مهر,13980

بازار سهام؛ منازعه تردیدها و امیدها

نادی قمی در گفتگو با سنا مطرح کرد

پیش بینی عملکردی بهتر در بورس و فرابورس دوشنبه, 22 مهر,13980

پیش بینی عملکردی بهتر در بورس و فرابورس

نادی قمی در گفتگو با بورس امروز مطرح کرد

تداوم رونق بازار سهام: ضرورت احتیاط سرمایه گذاران ﺳﻪشنبه, 09 مهر,13980

تداوم رونق بازار سهام: ضرورت احتیاط سرمایه گذاران

نادی قمی در گفتگو با سنا مطرح کرد؛

 

محرک های اصلی بازار سهام شنبه, 23 شهریور,13980

محرک های اصلی بازار سهام

دکتر ولی نادی قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفتگو با سنا
دیدار بازی سازان سهام در زمین ریسک و بازده شنبه, 26 مرداد,13980

دیدار بازی سازان سهام در زمین ریسک و بازده

دکتر ولی نادی قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفتگو با سنا

دورنمای بازار سرمایه پس از حذف ۴ صفر ﺳﻪشنبه, 15 مرداد,13980

دورنمای بازار سرمایه پس از حذف ۴ صفر

دکتر نادی قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفتگو با ایسنا

RSS
12345